MAJOWE W TRZEBCINACH
Dodane przez Admin dnia 25.04.2018 09:39
TRZEBCINY, 1 MAJ , GODZ 17.00,

przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II zapraszamy na Majowe Nabo?e?stwo

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicachTreść rozszerzona
Spotkania majowe od kilku lat organizuje bractwo za spraw? cz?onka bractwa Janusza Kaczmarka i Nadle?nictwa Trzebciny. Nale?y doda? ,?e pierwsze " majowe " odbywa?y si? przed figur? B?ogos?awionego JP II , a po kanonizacji przed figur? ?wi?tego.
Zapraszamy w to ciekawe miejsce gdzie w duchu wielkiej pobo?no?ci gromadz? si? mieszka?cy, le?nicy i cz?onkowie bractwa. Modlitwy maryjne prowadzi proboszcz parafii w koncelebrze z ks. Andrzejem Kossem, wyg?aszaj?cym homili?. Nabo?e?stwo Maryjne ubogaca chórek pie?ni ku czci Naj?wi?tszej Maryi w oprawie muzycznej. Jest to kilkuletnia tradycja która w Bractwie zakorzeni?a si? na dobre.
Niech ?w. Hubert gromadzi swoich czcicieli prze figur? ?w. Jana Paw?a II by Naj?wi?tsza Panienka wstawia?a si? z naszymi pro?bami u Swojego Syna Jezusa Chrystusa.