Zmar? nasz brat ?p.Jerzy Pauch
Dodane przez Admin dnia 31.07.2018 11:21
Z ?alem zawiadamiamy ?e zmar? cz?onek naszego Bractwa ?p. Jerzy Pauch

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w Pelplinie o godz. 10 w ko?ciele parafialnym /naprzeciw katedry/
Sk?adamy wyrazy wspó?czucia i kondolencje najbli?szej rodzinie

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DA? PANIE