?liwickie spotkania z histori?
Dodane przez Admin dnia 18.02.2019 20:18
" Sekrety so?ectw gminy ?liwice"
Gminny O?rodek Kultury i autor Adam W?sierski maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt." Sekrety so?ectw gminy ?liwice" 22 lutego / pi?tek/ o godz 18 w sali widowiskowej GOK. Autor przy okazji promocji ksi??ki wspomni o historii i dzia?aniach Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. Zapraszaj? organizatorzy.
Treść rozszerzona
Autor Adam W?sierski 22.02.2019 promuje swoj? ksi??k? w Gminnym O?rodku Kultury w ?liwicach. Na widowni? przybyli licznie mieszka?cy so?ectw Gminy, w?odarze tej ziemi z Wójtem i Proboszczem , zaproszeni go?cie a i liczna reprezentacja Bractwa ?wi?tego Huberta.