SEJMIK BRACTWA ŚWIĘTEGO HUBERTA W ŚLIWICACH 17.05.2024
Dodane przez Admin dnia 18.05.2024 12:09
Rada Starszych Bractwa, jak corocznie, zwołała na 17 maja 2024 Sejmik Bractwa / Walne Zgromadzenie Członków/.
Sejmik rozpoczęliśmy  Modlitwą Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach do Naszego Patrona o owocne i rzeczowe obrady.
Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski przywitał wszystkich gorąco i serdecznie, a po wszystkich formalnych procedurach przedstawił zebranym dokonania Rady Starszych i w tym Bractwa za rok 2023/2024. Po statutowych sprawozdaniach  Rada Starszych otrzymała absolutorium za miniony rok. Następnie po dyskusji przyjeto plan pracy na obecny rok pracy z perpektywą obchodów 25lecia Bractwa w 2025roku.
Przy poczęstunku zorganizowanym przez Brata Jana Myśliwca i Leszka Melera zakończyliśmy obrady. Przy kawce snuliśmy plany na przyszłość ze wspomnieniami nad osiągnieciami i ciekawymi wydarzeniami  z przeszłosci.
Świętemu Hubertowi Cześć!       Darz Bór