?yczenia na ?wietego Huberta
Dodane przez Admin dnia 28.10.2014 11:25
Rada Starszych Bractwa z okazji patronalnego ?wi?ta cz?onków Bractwa, my?liwych i le?ników sk?ada najserdeczniejsze ?yczenia pomy?lno?ci, sukcesów ?owieckich. Wiele ?ycze? dla rodzin, bliskich, znajomych i przyjació?. Bór niech darzy, a ?wi?ty Hubert prowadzi wszystkich bezpiecznie po kr?tych drogach kniei i ?ycia.


Darz Bór i ?wi?temu Hubertowi Cze??