MAJOWE - Trzebciny 2015
Dodane przez Admin dnia 29.04.2015 09:31
Z A P R A S Z A M Y - 1 Maj, godzina 18.
Rada Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach zaprasza na tradycyjnie odbywaj?ce si? Nabo?e?stwo Majowe w Trzebcinach. Nabo?e?stwo celebrowane jest przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II. W czasie Maryjnego nabo?e?stwa polecamy si? wstawiennictwu Naj?wietszej Panienki i ?w. Huberta. Po przepi?knym nabo?e?stwie zgromadzonych mieszka?ców, go?ci i cz?onków bractwa zapraszamy na majowy piknik.