Na Dzie? ?wietego Huberta
Dodane przez Admin dnia 26.10.2015 11:12
Na dzie? ?wi?tego Huberta


Wspomnienie ?wi?tego Huberta w wydaniu szóstym z 1910 r.
?YWOTY ?WI?TYCH PA?SKICH NA WSZYSTKIE DNIE ROKU

Cytat „Dnia 3 - go listopada pami?tka ?wi?tego….
….. – Tego? dnia uroczysto?? ?w. H u b e r t a, Biskupa z Tongern-Leodyum.”


Treść rozszerzona
Wspomnienie ?wi?tego Huberta, naszego Patrona w wydaniu szóstym z 1910 r.
„ ?YWOTY ?WI?TYCH PA?SKICH NA WSZYSTKIE DNIE ROKU”

Cytat „Dnia 3 - go listopada pami?tka ?wi?tego….
….. – Tego? dnia uroczysto?? ?w. H u b e r t a, Biskupa z Tongern-Leodyum.”


Na dzie? naszego Patrona – ?wi?tego Huberta

Rada Starszych Bractwa pozdrawia wszystkich cz?onków Bractwa, my?liwych, le?ników, naszych przyjació? i sympatyków.
Jednocze?nie ?yczymy mi?ego i bezpiecznego pobytu w kniei, sp?dzenia radosnych chwil w?ród bliskich i znajomych w prze?ywaniu ?wi?ta naszego Patrona. Zawierzmy Jemu, niech bezpiecznie prowadzi nas po kr?tych ?cie?kach ?ycia i kniei.

W cicho?ci serca podzi?kujmy za opiek? i pomódlmy si? s?owami Modlitwy Bractwa:


Bo?e, który? w?ród rozlicznych cudów Swej m?dro?ci – pasj? ?wi?tego Huberta naznaczy? nas raczy?. Spraw, aby?my na p?aszczy?nie ludzkiego rozumu i uczucia, roztropnie korzystali z darów Twojej wspania?ej i hojnej natury. Niech za przyk?adem Naszego Patrona, goni?c za przygod? po?ród le?nych ost?pów doznajemy Twojego objawienia. Dopu?? te? aby?my za Jego przyczyn? i or?downictwem, zbawiennie z czasu ?ycia swego korzystali i skwapliwie zmierzali do Krainy Wiecznych ?owów
Amen
?wi?temu Hubertowi Cze??