8 Listopada - Odpust w Okoninach
Dodane przez Admin dnia 28.10.2015 17:36
Odpust ?wi?tego Huberta w Okoninach
8 listopada godz. 15,00

Na uroczyste obchody patronalnego ?wi?ta Kaplicy w Okoninach

z a p r a s z a

ks. pra?at Andrzej Koss proboszcz ?liwickiej Parafii z Rad? Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.


Uroczyst? Msz? ?wi?t? b?dzie celebrowa? ks. bp Wies?aw ?migiel.
Uroczysto?ci odpustowe ko?cz? ca?oroczne obchody 15 lecia powo?ania Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. Kaplica w Okoninach p.w. ?w. Huberta gromadzi czcicieli patrona ludzi lasu. Rokrocznie uroczystej liturgii przewodnicz? ksi??a biskupi diecezji pelpli?skiej. Okoniny ze swoj? kaplic? staj? si? "Hubertowskim Sanktuarium" i jak powiedzia? w jednej z homilii ks. bp Wies?aw cyt." sanktuarium tworz? ludzie". Odwiedzajmy ten ko?ció?ek w Okoninach. W cicho?ci serca pomódlmy si? do ?wi?tego Huberta naszego Patrona.