ŚWIĘCI PATRONI ŁOWIECTWA
Dodane przez Admin dnia 12.01.2016 15:21
W Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu wystawa pt
" ŚWIĘCI PATRONI ŁOWIECTWA"
Więcej w galerii zdjęć. Zapraszam.

Treść rozszerzona
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu prezentuje sztukę sakralna odzwierciedlającą poczucie piękna w poszczególnych epokach, od średniowiecza po czasy współczesne. Obok ekspozycji stałej można oglądać tu wystawy czasowe z rożnych dziedzin sztuki.
Taką czasową ekspozycją jest wystawa przygotowana przez Pana Ryszarda Wagnera, wraz ze znanymi w Polsce kolekcjonerami sztuki związanej z patronami leśników i myśliwych. Pan Ryszard zaprosił do współpracy zorganizowania wspomnianej wystawy Panów Krzysztofa Kadleca oraz Andrzeja Głowackiego.
Jej tematem są świeci: Eustachy, Hubert i Emeryk zajmujący eksponowane miejsce w powszechnej kulturze.
Jestem przekonany, że ta wystawa będzie zachwycała swoją wyjątkowością, różnorodnością i pięknem.

Ks.dr Wiesław Garczarek
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu


Organizatorzy wystawy serdecznie dziękują za artystyczne wzbogacenie wernisażu wystawy koncertem polskiej muzyki sakralnej i łowieckiej Zespołowi Sygnałów Myśliwskich " Babrzysko" działającemu przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.

Organizatorzy wystawy dziękują kolekcjonerom prywatnym i instytucjonalnym za udostępnienie swoich zbiorów do muzealnej ekspozycji:
* Bogusławie Dziubczyńskiej-Bauer
*Bogusłąwowi Bauerowi
*Andrzejowi Głowackiemu
*Bogdanowi Kowalcze
*Krzysztofowi Kadlecowi
*Weronice i Wojciechowi Matysiak
*Benedyktowi Rożmiarkowi
*Tomaszowi Sobolakowi
*Ignacemu Stawickiemu
*Leszkowi Szewczykowi
*Arkadiuszowi i Ryszardowi Wagnerom
*Dyrekcji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ideą organizatorów wystawy "Święci Patroni Łowiectwa w kolekcjonerskich zbiorach braci łowieckiej" w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu jest, aby postacie świętych, z którymi związane są piękne, pełne uroku legendy, oddziałujące na wyobraźnię nie tylko ludzi sztuki, ukazać zwiedzającym w aspekcie historycznym, legendarnym, religijnym, estetycznym integracyjnym oraz artystycznym, ale również, aby eksponowane dzieła sztuki i literatury stały się dla zwiedzających źródłem najprzyjemniejszych wrażeń estetycznych i duchowych, skłaniających do refleksji nad znaczeniem kultury łowieckiej w całokształcie kultury narodowej i powszechnej. Ryszard Wagner/ cyt/