Nie ?yje cz?onek Bractwa Piotr Grzywacz
Dodane przez Admin dnia 31.03.2016 23:24
Z wielkim bólem pragniemy poinformowa?, ?e nie ?yje cz?onek naszego Bractwa Piotr Grzywacz.
??czymy si? w bólu z rodzin?, sk?adamy nasze kondolencje.
Prosimy wszystkich o modlitw? za dusz? zmar?ego ?p. Piotra.

Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie

Uroczysto?ci pogrzebowe w sobot? 9 kwietnia godz.12 w Ko?ciele p.w. Bo?ego Cia?a w Tucholi