Obchody rocznicy Chrztu Polski w ?liwicach
Dodane przez Admin dnia 18.05.2016 09:33
Uroczysto?ci 1050 lecia Chrztu Polski w ?liwicach
Niedziela 29 maja 2016 r.


Godz. 11.00 – uroczysta Msza ?wi?ta z odnowieniem przyrzecze? chrzcielnych pod przewodnictwem
ks. Infu?ata Stanis?awa Grunta
.
- Po Mszy posadzenie Jubileuszowego D?bu przy ko?ciele.

Godz.. 12.30
- przemarsz z ko?cio?a do amfiteatru
- orkiestra OSP
- sztandary i delegacje
- orszak ?wi?tych, królów i i innych s?awnych polaków (dzieci szkó? podstawowych wraz z opiekunami)
- bryczki z go??mi

Godz. 13. 00 - amfiteatr
- od?piewanie przez chór „Orfeusz” Bogarodzica i innych pie?ni.
- parada ?wi?tych, królów i innych s?awnych polaków z komentarzem (ocena konkursowa).
- m?odzie? z gimnazjum przedstawia apel z dziejów Polski
- krótki wyk?ad mgra Adama W?sierskiego „ Co nam da? Chrzest Polski”
- rozstrzygni?cie konkursu na najtrafniejszy strój wyst?puj?cych uczniów jako ?wi?tych i znanych polaków.
- koncert zespo?u „Retro Voice”
- posi?ek przygotowany przez Ko?a Gospody? Wiejskich

Zapraszamy do licznego udzia?u
Treść rozszerzona