M?odzie? ?liwic pielgrzymuje do ?wi?tego Huberta w Okoninach
Dodane przez Admin dnia 22.06.2016 10:08
M?odzie? ?liwic pielgrzymuje do ?wi?tego Huberta w Okoninach

25 czerwca na 15,00 m?odzie? ze ?liwickich szkó? pielgrzymuj? do sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach. W tym dniu Kaplica staje otworem i go?ci w swoich progach m?odzie? w towarzystwie cz?onków Bractwa ?wi?tego Huberta - sprawuj?cych opiek? i patronat nad kaplic?.
Ks. pra?at Andrzej Koss, Proboszcz Parafii, jednocze?nie Diecezjalny Kapelan My?liwych i le?ników i równie? jako Kapelan Bractwa ?wi?tego Huberta po modlitwach zapozna m?odych ludzi z ?ywotem tego ?wi?tego. A nasz brat Kazimierz Kroskowski odegra hejna? Bractwa i umili pobyt gra na rogu my?liwskim.
Natomiast bracia zadbaj? o otoczenie ?wi?tyni ??cz?c czas modlitwy z prac?.
?wi?temu Hubertowi Cze?? !
Zapraszamy