6 Listopada WIELKIE PATRONALNE ?WIETO W OKONINACH
Dodane przez Admin dnia 19.10.2016 13:22
6 Listopada uroczysty odpust ?w. Huberta w Okoninach

Godzina 15 w niedziel? 6 listopada uroczyste obchody patronalnego ?wi?ta Kaplicy w Okoninach,
Parafia ?liwice.

Uroczysto?ci celebruje JE ks. bp Wies?aw ?migiel.


Z okazji ?wi?ta naszego Patrona sk?adamy wszystkim cz?onkom Bractwa, my?liwym, le?nikom i parafianom, wszelkiej pomy?lno?ci, opieki ?w. Huberta
i wielu ?ask za Jego wstawiennictwem.


?wi?temu Hubertowi Cze??


Z A P R A S Z A M Y