JE ks. bp Wies?aw ?migiel ordynariuszem diecezji toru?skiej
Dodane przez Admin dnia 10.12.2017 13:28
JE ks. bp Wies?aw ?migiel ordynariuszem diecezji toru?skiej

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach w dniu ingresu Biskupa Wies?awa ?migla na stolic? diecezji toru?skiej sk?ada z serca p?yn?ce gratulacje i ?yczenia wielu ?ask Bo?ych.

Na d?ugo zapami?tamy s?owa JE ks. Biskupa, które zapad?y nam g??boko w serca podczas uroczystych odpustowych Mszy ?wi?tych w Okoninach. Gor?co z serca dzi?kujemy za kilkuletni? pos?ug? duszpastersk? i g?oszone w?ród nas S?owo Bo?e .

Ks. Wies?aw ?migiel Biskup Pomocniczy diecezji pelpli?skiej, przez wiele lat kierowa? do naszej spo?eczno?ci brackiej, my?liwskiej i le?nej wiele s?ów otuchy, wsparcia i umacniania nas w wierze za wstawiennictwem naszego Patrona ?w. Huberta podczas odpustowych uroczysto?ci w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach, Parafia ?liwice.
Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach