Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

10 listopad w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

SZANOWNI PA?STWO!

W tym roku obchodzimy jubileusz 95 lecia Polskiego Zwi?zku ?owieckiego ?wi?to nas my?liwych i le?ników,. Przy tej okazji zapami?tajmy, ?e nie by?o by naszego 95 lecia bez najwa?niejszego jubileuszu 100-tu lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

Wszystkim tym jubileuszom, przez ca?y bie??cy rok, towarzysz? centralne i regionalne uroczyste obchody naszego ?wi?ta. Data 3 listopada, wybrana na obchody ?wi?ta naszego patrona, zwi?zana jest z rzeczywistymi wydarzeniami z jego legendy: tj. przeniesieniem zw?ok ?w. Huberta przed o?tarz g?ówny ko?cio?a ?w. Piotra w Liege w Belgii i og?oszeniem biskupa Huberta – ?wi?tym.
Tradycj? rozpoczynania listopadowych polowa? od mszy ?wi?tej spopularyzowali w?ród polskiej szlachty i ziemia?stwa królowie elektorzy sascy.
Pi?knie o niej pisze w III Ksi?dze „Pana Tadeusza” „Dyplomatyka i ?owy” nasz wieszcz Adam Mickiewicz:
…......”Do ksi?dza plebana
Da? zna?, doda? pan S?dzia, ?eby jutro z rana
Msz? mia? w kaplicy le?nej; kruciuchna oferta
Za my?liwych, msza zwyk?a ?wi?tego Huberta”

Dzisiaj tradycja ta sta?a si? powszechn?, od uroczysto?ci centralnych, poprzez okr?gowe, a? do kó? ?owieckich. Tu odbywaj? si? one w wiejskich ko?cio?ach na terenie ich obwodów lub te? w lesie przy kapliczkach naszemu patronowi po?wi?conych.
Jako mieszka?cy i my?liwi Pomorza mo?emy te? by? dumni z wielowiekowej tradycji kultu ?wi?tego Huberta na naszych terenach. Do nas na Pomorze przyw?drowa? ju? w XIV wieku, wraz z Zakonem Krzy?ackim, a najstarsze ?lady kultu znajduj? si? na ziemi che?mi?skiej. W posiadaniu Zakonu by?y te? relikwie ?w. Huberta, a dzie? czci naszego patrona zosta? wpisany do kalendarza ?wi?t liturgicznych.
Bie??cy rok przyniós? tak?e wiele zmian w naszym ?owiectwie, przed nami
zapewne kolejne, w tym i nowy statut zwi?zku. Poniewa? dzie? ?w. Huberta by? jest i b?dzie dla nas dniem szczególnym, pro?my naszego patrona by?my dla swojej pasji znale?li zrozumienie w spo?ecze?stwie. By zachowany zosta? polski model ?owiectwa i dost?pno?? do niego dla przysz?ych pokole?. By?my wielowiekowe tradycje i bogat? spu?cizn? kulturow? mogli przekazywa? naszym dzieciom i wnukom.
Zapraszam do modlitwy i uczestnictwa na Mszach ?wi?tych i organizowanych koncertach.
Jeszcze raz zapraszam 10 listopada tj. sobota na godz. 18 do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie.
?wi?temu Hubertowi Cze??
Darz Bór
Wygenerowano w sekund: 0.00
378,603 Unikalnych wizyt