Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Cele i formy dzia?alno?ci

Bractwo ?wi?tego Huberta stanowi stowarzyszenie katolickie funkcjonuj?ce przy kaplicy pod wezwaniem ?w. Huberta w Okoninach w Parafii ?liwice.
Nawi?zuje ono w swej dzia?alno?ci do historycznej tradycji bractw ko?cielnych, które dzia?a?y przy ko?ciele w ?liwicach od XV wieku.
Celem Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach jest:
1. Kultywowanie kilkusetletniej tradycji zwi?zanej z piel?gnowaniem kultu tego? ?wi?tego na terenie parafii przez tutejszy lud borowiacki.
2. Krzewienie bardzo szeroko poj?tej idei ochrony przyrody.
3. Kszta?towanie zasad etyki i kultury w obcowaniu z przyrod?.
4. Rozbudzanie ?wiadomo?ci spo?ecznej niezb?dnej do zrozumienia zagadnie? zwi?zanych z ochron? przyrody, jak równie? konieczn? niekiedy ingerencj? cz?owieka.
5. Branie czynnego udzia?u w ?yciu parafii i gminy jako spo?eczno?ci lokalnej oraz regionu.
6. Krzewienie tradycji, kultury i etyki ?owieckiej, z wyj?tkiem prowadzenia gospodarki ?owieckiej.
Formy dzia?alno?ci Bractwa:
1. Organizowanie odpustu w ?wi?to patronalne w kaplicy ?w. Huberta w Okoninach w Parafii ?liwice, nadawanie tej uroczysto?ci odpowiedniej rangi i splendoru.
2. Inspirowanie i organizowanie spotka?, wystaw, konkursów, obchodów.
3. Wspó?prac? z w?a?ciwymi w?adzami i instytucjami zarówno ko?cielnymi jak i ?wieckimi.
4. Prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej s?u??cej popularyzacji wiedzy i o?wiaty przyrodniczej.
5. Kszta?towanie w?a?ciwych postaw spo?eczno?ci lokalnych w stosunku do ludzi uprawiaj?cych polowanie.
6. Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, której dochody przeznaczone b?d? na statutow? dzia?alno?? Bractwa.
7. Rozwijanie wszelkich innych form dzia?alno?ci wzbogacaj?cych kultur? materialn? i duchow?.
Wygenerowano w sekund: 0.00
378,602 Unikalnych wizyt