Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

11 Listopad - WIELKI KONCERT- Bazylika w Pelplinie

10 listopada 2017 r. (pi?tek) godz. 18.00, Sierakowice,
ko?ció? p. w. ?w. Jana Chrzciciela, ul. Kartuska 25A
Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na Msz? Hubertowsk? i
koncert pie?ni patriotycznej oraz my?liwskiej.


12 listopada 2017 r. (niedziela), godz. 12.30, Ko?ció? ?w. Bernarda Sopot
Pomorskie Towarzystwo Przyjació? Muzyki i Kultury
?owieckiej i KK OR?, ju? po raz XIV zaprasza na
Msz? Hubertowsk? oraz koncert pie?ni
patriotycznej i my?liwskiej

12 listopada 2017 r. (niedziela), godz. 17.00 , Ko?ció? Parafialny ?w. Trójcy
w Gor?czynie
. Gminny O?rodek Kultury w
Somoninie oraz Ko?o ?owieckie „?AB?D?”
zapraszaj? na Msz? Hubertowsk? oraz koncert
pie?ni patriotycznej i my?liwskiej.Zespó? Pie?ni My?liwskiej NEMROD
przy Zarz?dzie Okr?gowym Polskiego Zwi?zku ?owieckiego w Poznaniu


To pierwsza w Polsce kameralna grupa specjalizuj?ca si? w wielog?osowej wokalnej miniaturze muzycznej o tematyce my?liwskiej i le?nej.
Dzia?alno?? Zespo?u Pie?ni My?liwskiej NEMROD jest odpowiedzi? na potrzeb? przypomnienia tradycji wykonawczej tego gatunku muzycznego. Arty?ci w istotny sposób wzbogacaj? ofert? kulturaln? nie tylko dla ?rodowiska my?liwskiego, czy le?nego. Odnajduj? i pozyskuj? oni kompozycje wokalne i wokalno – instrumentalne, powo?uj?c do ?ycia zbiór wielog?osowej wokalnej literatury my?liwskiej i le?nej.

Zespó? NEMROD wykonuje utwory kompozytorów polskich: Józef Elsner, Józef Karol Lasocki, Piotr Maszy?ski, Stanis?aw Moniuszko, Zygmunt Noskowski, Franciszek Piasek, Franciszek Silcher, a tak?e twórców europejskich, czy kompozycje do melodii wspó?czesnych my?liwych. Kolorytu prezentacjom s?owno – muzycznym dodaj? sygna?y my?liwskie prezentowane przez wytrawnego ich znawc?, Krzysztofa Kadleca. Bie??cy repertuar zespo?u NEMROD stanowi? ponadto kompozycje wojskowe, a tak?e sakralne: w tym nastrojowe kol?dy polskie i zagraniczne. Stale powi?kszany jest zbiór polskich i ?wiatowych szlagierów muzyki rozrywkowej.

Z okazji 10 – lecia dzia?alno?ci artystycznej, zespó? NEMROD nagra? d?ugo oczekiwan? p?yt?, po?wi?con? w ca?o?ci pie?niom o tematyce ?owieckiej.
P?yta „MY?LIWCA PIE?NI” zawiera wybór pie?ni na g?osy m?skie z rogiem francuskim parforce, waltorni?, djembe oraz a cappella. Melodie s? „wpadaj?ce w ucho” i przeznaczone do s?uchania nie tylko przy kominku w gronie bliskich i przyjació?. W formie bonusów dodano wersje melodyczne wybranych pie?ni do nauki z p?yt? – teksty wewn?trz opakowania. P?yt? dodatkowo upi?ksza ofoliowany Digipack CD 6 stron 4 + 0 ( offset, CMYK ) wraz z interesuj?c? grafik?. P?yta zamawiana jest z przeznaczeniem na upominki.


Zespó? Pie?ni My?liwskiej NEMROD otwarty jest na nowe inicjatywy i wyzwania artystyczne. Wyst?puje z koncertami, realizuje opraw? muzyczn? kongresów, sympozjów, mszy ku czci ?w. Huberta. Arty?ci zapraszani s? do u?wietniania znacz?cych wydarze? kulturalnych o zasi?gu krajowym i mi?dzynarodowym.Zespó? Pie?ni My?liwskiej NEMROD
koncertuje w sk?adzie:
Jan Ko?acki – kontratenor
Damian ?ebrowski – tenor
Janusz Zawadzki – baryton
Mariusz Otto – bas
Krzysztof Kadlec – waltornia, parforceKierownik zespo?u: Rados?aw Jastak

Wygenerowano w sekund: 0.01
363,900 Unikalnych wizyt