Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

IV HUBERTUS GDA?SKI. Najwa?niejsze wydarzenie Okr?gu Gda?skiego P Z ?

IV Hubertus Gda?ski, 25 pa?dziernik godz 13 Archikatedra Oliwska. Hubertowska Msza ?wi?ta. Na placu przed katedr? od godz. 12.30 przemarsz pocztów sztandarowych kó? ?owieckich Okr?gu Gda?skiego PZ? oraz pocztów s?siednich okr?gów. Nie zabraknie pocztu Sztandarowego Bractwa ?wi?tego Huberta ze ?liwic. Ca?emu paradnemu pokazowi towarzyszy muzyka my?liwska. O godz 13 wprowadzenie sztandarów do Katedry. Uroczyst? Hubertowsk? Msz? ?wi?t? u?wietni? zespo?y muzyki my?liwskiej. Po mszy cz??? oficjalna w siedzibie w?adz ?owieckich Okr?gu Gda?skiego po??czona z wr?czeniem odznacze? ?owieckich w tym Medalu ?wi?tego Huberta, wyst?pieniami go?ci i gospodarzy. Uroczysto?ci wie?czy koncert zespo?ów muzyki my?liwskiej. Po sygnale "na posi?ek" wszyscy udaj? si? na sale Centrum My?liwskiego, na pieczonego dzika gdzie wspomnieniom ?owieckim nie b?dzie ko?ca. Bractwo ?wi?tego Huberta ze ?liwic aktywnie uczestniczy w obchodach patronalnego ?wi?ta my?liwych przez udzia? Pocztu Sztandarowego, Kapelana Bractwa ks. pra?ata Andrzeja Kossa, Rad? Starszych i cz?onków Bractwa. Zapraszamy wszystkich do udzia?u.

Warsztaty przyrodnicze - fina?

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach zorganizowa?o w dniach 05-24.05.2014 r. cykl spotka? dla dzieci i m?odzie?y.

750 lat parafii i miejscocow?ci w ?liwicach

ZAPROSZENIE. Gmina ?liwice i Parafia Rzymskokatolicka p.w.?w. Katarzyny Aleksandryjskiej organizuj? obchody 750. lecia parafii i miejscowo?ci ?liwice w dniu 8 czerwca.

FINA? SPOTKA? Z M?ODZIE??

Na dzie? 24.05.2014r zaplanowano spotkanie podsumowuj?ce prac? z m?odzie?? ?liwickich szkó? z naszym bractwem w Zamku w Gniewie. Po zwiedzaniu tej pokrzy?ackiej warowni dzieci b?d? ugoszczone przez zamkowych w?odarzy i cz?onków bractwa. Nast?pnie udadz? si? do Le?nictwa Brody, gdzie Pan Le?niczy Stanis?aw Chmiel oprowadzi po azylu dla dzikich zwierz?t i udost?pni swoje zbiory zwi?zane z gospodark? le?n?.
Przy ognisku, kie?basce, pysznym cie?cie i innych smako?ykach Mistrz Bractwa w asy?cie cz?onków Bractwa wr?czy certyfikaty uko?czenia zaj?? edukacyjnych. ?wi?temu Huberowi Cze?? !

MAJOWE NABO?E?STWO W TRZEBCINACH

Trzebciny - Majowe Nabo?e?stwo przed kapliczk? w czasie którego po?wi?cono g?az upami?tniaj?cy kanonizacj? ?wi?tego Jana Paw?a II.

WIELKANOC 2014?yczymy ?wi?t Wielkanocnych pe?nych rado?ci, prze?ytych w duchu mi?o?ci sp?dzonych w gronie najbli?szych. Niech Zmartwychwsta?y Chrystus b?ogos?awi wszystkim za wstawiennictwem Naj?wi?tszej Maryi i ?wi?tego Huberta naszego Patrona - Rada Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.

Zawiadomienie o nag?ej ?mierci ?p. Wies?awa Mossakowskiego - cz?onka Bractwa

Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 30 marca 2014r. zmar? nagle ?p. Wies?aw Mossakowski z Warszawy – Milanówka, cz?onek Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.

Rada Starszych Bractwa w imieniu ca?ej spo?eczno?ci brackiej z Kapelanem Bractwa ks. Andrzejem Kossem sk?ada rodzinie ?p. Wies?awa kondolencje i ??czy si? z rodzin? w modlitwie za zmar?ego. Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w poniedzia?ek godz. 15 w Milanówku.
Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie!

Brackie spotkania z m?odzie??

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach zaplanowa?o na rok 2014 szereg spotka? z m?odzie??

SEJMIK Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach

Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.
Na dzie? 22 marca br tj. na sobot? , na godz 16 Rada Starszych Bractwa zwo?uje Sejmik Bractwa, Zgromadzenie Cz?onków Bractwa. Obecno?? Braci obowi?zkowa.

?YCZENIA BO?ONARODZENIOWE i NOWOROCZNE

Cz?onkom Bractwa z rodzinami, le?nikom, my?liwym, znajomym, przyjacio?om i odwiedzaj?cym nasz? stron? ?yczymy pogodnych i rodzinnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
oraz wiele rado?ci i pomy?lno?ci w Nowym 2014 Roku.
Rada Starszych Bractwa

Uroczyste spotkanie op?atkowe Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach !

Uroczyste spotkanie op?atkowe Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach . Tradycj? sta?y si? spotkania op?atkowe Bractwa. W?a?nie 15 grudnia cz?onkowie Bractwa licznie przybyli na plebani?.
Wygenerowano w sekund: 0.00
397,347 Unikalnych wizyt