Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

XV LAT Bractwa ?w. Huberta w ?liwicach


21 czerwiec (niedziela),
?liwice, Ko?ció? parafialny, godzina 11,00 .
Uroczysta Msza ?wi?ta

ZAPRASZAMY

Rada Starszych


MAJOWE - Trzebciny 2015

Z A P R A S Z A M Y - 1 Maj, godzina 18.
Rada Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach zaprasza na tradycyjnie odbywaj?ce si? Nabo?e?stwo Majowe w Trzebcinach. Nabo?e?stwo celebrowane jest przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II. W czasie Maryjnego nabo?e?stwa polecamy si? wstawiennictwu Naj?wietszej Panienki i ?w. Huberta. Po przepi?knym nabo?e?stwie zgromadzonych mieszka?ców, go?ci i cz?onków bractwa zapraszamy na majowy piknik.

WIELKANOC 2015


Z OKAZJI ZBLI?AJ?CYCH SI? ?WI?T WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM ODWIEDZAJ?CYM NASZ? STRON? ?YCZYMY

" MI?YCH, SPOKOJNYCH ?WI?T,
WSZELKIEJ POMY?LNO?CI I RADO?CI.
DZIELCIE SI? MILI ?WI?CONK?,
RADUJMY SI? - ALLELUJA."

?wi?temu Hubertowi Cze??
Rada Starszych Bractwa

Jubileusz 15. lecia Bractwa


Jubileusz 15. lecia Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Rok 2015 jest rokiem jubileuszu jakim jest 15 lat od powo?ania Bractwa i jego dzia?alno?ci. Sejmik Bractwa przyj?? program uczczenia jubileuszu.

?yczenia ?wi?teczne i Noworoczne

Op?atek w Bractwie ?wietego Huberta

Op?atek w Bractwie ?wi?tego Huberta w ?liwicach.
W niedziel? 14 grudnia o godzinie 14.30 w Kaplicy Bractwa w Okoninach zbieraj? si? Bracia , Cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach na Mszy ?wi?tej celebrowanej przez Proboszcza ?liwickiej Parafii, Kapelana Bractwa ks. pra?ata Andrzeja Kossa.
Na uroczyst? msz? zapraszamy wszystkich !
Cz?onkowie bractwa udaj? si? po Mszy ?w. do domu parafialnego by podzieli? si? op?atkiem przed choink? i zapewne przy nowej szopce wykonanej przez tat? ks. Andrzeja. Wspólne ?piewanie kol?d z przerwami na dyskusj? i planowaniu dzia?a? na przysz?y rok - ROK JUBILEUSZU - Rok XV. lecia Bractwa. ?wi?temu Hubertowi Cze?? !

Na cze?? ?w. Huberta w PelplinieNa cze?? ?w. Huberta w Pelplinie.
15 listopada ju? po raz czwarty w Katedrze Pelpli?skiej odby? si? koncert muzyki hubertowskiej. Bazylika katedralna w Pelplinie wype?niona po brzegi, z roku na rok zwi?ksza si? grono s?uchaczy utworów prezentowanych przez Reprezentacyjny Zespó? Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod kierownictwem artystycznym Mieczys?awa Le?niczaka.

Diecezjalny odpust ?wi?tego Huberta w Okoninach


Diecezjalny odpust ?wi?tego Huberta w Okoninach

Ma?a miejscowo?? Okoniny w Gminie i Parafii ?liwice 9 listopada. Ju? od godziny 14 zje?d?a?y samochody z rejestracjami województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i z innych. Zacz??y ?opota? sztandary ?owieckie. W tej zielonej wsi borowiackiej zrobi?o si? jeszcze zieleniej od galowych mundurów my?liwych i le?ników i cz?onków Bractwa ?wi?tego Huberta w pelerynach. W?ród oczekuj?cego t?umu uczestników uroczysto?ci odpustowych wyró?niaj?cy si? w?ród zieleni, ksi??a zaproszeni na uroczysto?ci. Zbli?a si? godzina 15, przed Kaplic? p.w. ?wi?tego Huberta w Okoninach wysiada JE ks. bp Wies?aw ?migiel. Kazimierz i Karol Kroskowscy oraz Piotr Grzywacz gr? na rogach witaj? ks. Biskupa.

Cz?onek Honorowy PZ? - dr. Jan Pawe? ?ukowicz


Plakieta nagrobna dla dr. Jana Paw?a ?ukowicza "Cz?onek Honorowy PZ?"
Jest 18 pa?dziernik godz. 11, cmentarz w Chojnicach, grób rodziny ?ukowiczów. Na p?ycie nagrobnej rodziny ?ukowiczów przyklejona plakieta nagrobna " Cz?onek Honorowy PZ?, dr. Jan Pawe? ?ukowicz". Ks. pra?at Andrzej Koss, Kapelan Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach ?wi?ci plakiet? nagrobn?, uroczy?cie brzmi? tony utworu " Chwa?a Odznaczonym" i sygna?u "Darz Bór"

?yczenia na ?wietego Huberta

Rada Starszych Bractwa z okazji patronalnego ?wi?ta cz?onków Bractwa, my?liwych i le?ników sk?ada najserdeczniejsze ?yczenia pomy?lno?ci, sukcesów ?owieckich. Wiele ?ycze? dla rodzin, bliskich, znajomych i przyjació?. Bór niech darzy, a ?wi?ty Hubert prowadzi wszystkich bezpiecznie po kr?tych drogach kniei i ?ycia.


Darz Bór i ?wi?temu Hubertowi Cze??

ODPUST ?WI?TEGO HUBERTA w OKONINACH

OKONINY, Kaplica p.w. ?wi?tego Huberta, 9 Listopad, godzina 15. Obchody patronalnego ?wi?ta my?liwych i le?ników.
Wygenerowano w sekund: 0.01
362,233 Unikalnych wizyt